BEMUTATKOZÁS   SZAKTERÜLETEK   HÍRDETMÉNYEK   KAPCSOLAT   LINKEK  
   
  Rólunk
 Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram!

Irodámat, a Hajdu Ügyvédi Irodát 2004. április hónapjában alapítottam meg azzal a szándékkal, hogy egy fiatal, dinamikus csapat kialakítását követően a partner ügyvédi irodákkal való együttműködés során megbízóinknak mindenkor a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint az Európai Unió jogrendje által támasztott elvárásoknak és szabályozásoknak maradéktalanul megfelelő igényes jogi munkára vonatkozó igényeit teljes körűen kielégítsük, részükre teljekörű szolgáltatást nyújtsunk, megbízónk érdekeinek maximális szem előtt tartásával.

Bár az Iroda igen fiatalnak számít, mégis jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, tekintettel arra, hogy mind az iroda tagjai, mind az Irodával partnerségben együttműködő Ügyvédi Irodák több év óta látnak el feladatokat polgári jogi, munkajogi, társasági jogi, valamint közigazgatási igazgatási és közigazgatási eljárási ügyekben.

Az Ügyvédi Iroda gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik többek között:
  • az ingatlanokkal összefüggő polgári jogi és közigazgatási jogi ügyekben, építésügyi eljárásokban;
  • munkajogi tárgyú ügyekben;
  • szerződések jogának területén;
  • jogszabályok előkészítésében, különböző társaságok belső szervezeti és működési szabályainak elkészítésében
  • számos egyéb közhasznú szervezet, illetve gazdasági társaság létrehozásában, működési struktúrájának felépítésében,
  • társaságok, teljes körű és meghatározott területekre vonatkozó átvilágításában.
Tekintettel arra, hogy a Hajdu Ügyvédi Iroda, mint hivatalos közbeszerzési tanácsadó (hivatalos közbeszerzési tanácsadói lajstromszáma: 509.) eljárni jogosult, ezáltal a megbízók számára - mind az ajánlatkérői, mind pedig az ajánlattevői oldalon - a közbeszerzési eljárások során a teljes körű, megfelelő szakmai és jogi képviselet ellátása a Kbt. 9. §-ában rögzített feltételek - azaz kötelező igénybevétel - esetén is biztosított.
Ennek kapcsán Irodánk tapasztalattal rendelkezik az egyéb versenyeztetési eljárások bonyolításában is. Természetesen a fentiek kapcsán az Ügyvédi Iroda folyamatosan látja el ügyfeleinek mind a megjelölt témakörökben, mind azon túlmenően peres és bíróságok előtti peres és nemperes, valamint hatósági eljárásokban való képviseletét is. Az Ügyvédi Iroda által közbeszerzésekben folytatott eljárások tárgya igen változatos képet mutat, azok között főképpen utak, különböző meliorációs munkák és műtárgyaik, épületek építés-kivitelezése, pénzügyi-tanácsadói, étkezési, tervezési szolgáltatási, gépek, eszközök beszerzése vonatkozó árubeszerzés, települési hulladék kezelésére, elszállítása-tárgyú szolgáltatási koncesszió megrendelésére vonatkozó közbeszerzések szerepeltek.
A Hajdu Ügyvédi Iroda önállóan, illetve partnerirodáival együttműködve több év óta látja el folyamatosan feladatait a polgári jogi, munkajogi, társasági jogi, valamint az egyes társaságok tevékenységével összefüggésben felmerülő különböző közigazgatási ügyekben, mely különösen alkalmassá teszi őket az együttműködés keretében bonyolult megbízóknak rendkívül összetett és több jogterületet érintő feladatok megoldására is.

Kérem a T. Hölgyet/Urat, hogy amennyiben a fenti rövid bemutatkozás érdeklődését felkeltette vagy annak alapján bármilyen kérdése lenne, illetve részletesebben is tájékozódni kíván, úgy a Hajdu Ügyvédi Iroda alábbi elérhetőségeinek valamelyikén megkeresni szíveskedjen:

Hajdu Ügyvédi Iroda Levélcím: 1461 Budapest, Pf. 359
Tel/Fax.: (1) 318-4032
E-mail: zoltan.hajdu@jogilag.hu

Budapest, 2007. június 12.

Tisztelettel:
Hajdu Ügyvédi Iroda

dr. Hajdu Zoltán ügyvéd, irodavezető

   

[ Jogilag.hu - Minden jog fenntartva 2007. ]
Web Design és Programozás: Buglavecz Péter, EMUdata All Rights Reserved ®